خانه / رزومه کلینیک پونا

رزومه کلینیک پونا

*** سوابق طرح ها و مداخلات انجام شده :
_ پذیرش بیش از۱۰۰۰۰ مورد مراجعه فردی و خانوادگی در زمینه های مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، روانشناسی ، روانپزشکی
_ برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دفاتر روابط مددکاری و کار به سفارش شرکت پتروشیمی آریا ساسول در عسولیه ۱۳۹۳ .
_ برگزاری کارگاه آموزشی ویژه پرسنل و خانواده های آنان به سفارش شرکت پتروشیمی جم در عسولیه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴٫
_ اجرای طرح ارتقا سطح کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار
_ تشکیل اولین گروه همیار TS در ایران
_ ساماندهی و تشکیل و تکمیل پرونده ی کارتن خوابهای مستقر در گرمخانه های شهر تهران
_ راه اندازی خانه سلامت دلاوران در محله سعادت آباد منطقه ۲ شهر تهران
_ راه اندازی بخش مددکاری سامانه های نشاط شهرداری منطقه ۲ تهران
_ تأسیس پایگاه خدمات اجتماعی در محله فرحزاد منطقه ۲ شهر تهران به سفارش سازمان بهزیستی
_ انجام پروژه ی فقرزدایی اجتماع محور با همکاری موسسه ی فرهیخته در محله فرحزاد منطقه ۲ شهر تهران
_ اجرای طرح توانمند سازی اجتماعی زنان در منطقه ۱۲ شهر تهران سال ۱۳۸۸
_ اجرای طرح توانمند سازی اجتماعی بانوان در ۲۱ منطقه شهر تهران سال ۱۳۸۹
_ اجرای طرح ظرفیت سازی اجتماعی بانوان در ۸ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۰
_ برگزاری کارگاه های آموزشی شادی و نشاط اجتماعی در تمامی شهرستانهای استان تهران سال ۱۳۹۰ .
_ اجرای طرح اجتماع محور راهبردهای ایفای خانواده کارآمد و پایدار در ۶ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور راهبردهای کاهش خطرپذیری بانوان در ۳ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور راهبردهای ارتقای بینش فرهنگی بانوان در ۶ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور افزایش ظرفیت های اجتماعی بانوان در ۲ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱
_ اجرای طرح اجتماع محور افزایش مهارت های زندگی بانوان در ۵ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی در ۷ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان در ۶ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور ارتقاء هویت و تعلق محله ای بانوان در ۴ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ اجرای طرح اجتماع محور راهبردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بانوان در ۴ منطقه شهر تهران سال ۱۳۹۱ .
_ طرح اجتماع محور پایگاه همیار خانواده ( کاهش طلاق ) در ۴ منطقه شهر تهران ( ۷۱ محله ) سال ۱۳۹۲ .
_ طرح اجتماع محور راهبردهای ایفای خانواده کارآمد و پایدار در ۴ منطقه شهر تهران ( ۱۶ محله ) سال ۱۳۹۲ .
_ طرح اجتماع محور راهبردهای کاهش خطرپذیری بانوان در ۲ منطقه شهر تهران ( ۱۰ محله ) سال ۱۳۹۲٫
_ طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی در منطقه ۱۶ شهر تهران ( ۵ محله ) سال ۱۳۹۲٫
_ طرح اجتماع محور مدیریت اوقات فراغت در منطقه ۱۶ شهر تهران ( ۵ محله ) سال ۱۳۹۲ .
_ طرح اجتماع محور ارتقاء بینش فرهنگی بانوان در ۵ منطقه شهر تهران ( ۱۰ محله ) سال ۱۳۹۲٫

Share