خانه / دپارتمان روانشناسی

دپارتمان روانشناسی

بخشی از خدمات این دپارتمان به شرح ذیل می باشد:
روان درمانی تحیلی با تیمی از درمانگران متخصص
مشاوره روانشناسی در شرایط بحران
مشاوره پیش از ازدواج و پس از ازدواج
زوج درمانی و مداخله در طلاق
گروه درمانی
اجرا ی آزمون های روانشناسی تشخیصی
طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی

Share