خانه / دپارتمان صنعتی و سازمانی چیست؟

دپارتمان صنعتی و سازمانی چیست؟

دپارتمان صنعتی و سازمانی پونادپارتمان صنعتی و سازمانی پونا
این دپارتمان یکی از به روزترین و فعالترین دپارتمان های مجموعه پونا می باشد. متخصصین این دپارتمان به اجرای پروژه های مداخله ای و درون سازمانی برای رفع آسیب های سازمان ها، شرکت های صنعتی و جوامع محلی و ارتقای سطح کیفیت زندگی فردی و شغلی کارکنان می پردازند. لازم به ذکر است بر اساس فرآیند محور بودن یا موضوع محور بودن هر نیاز سازمان، پروژه ویژه ای طراحی می گردد.
پاره ای از خدمات این دپارتمان شامل موارد زیر می باشد:
نیاز سنجی آموزشی، رفاهی، سازمانی و استاندارد کیفیت خدماتی
تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
مشاوره درگزینش کارکنان و منابع انسانی
طراحی و اجرای پروژه های آموزشی و آنالیز و تحلیل اثر بخشی آموزش
توسعه فرهنگ سازمانی و تدوین ارزش ها
ارتقاء سطح مشارکت، سطح اخلاق و تعهد سازمانی کارکنان
مدیریت دانش (Knowledge Management)
مدیریت بحران (Crisis Management)
مدیریت استعداد، جانشین پروری و شایسته پروری
مطالعات تطبیقی وتهیه الگوهای مشابه بین المللی
چیدمان بهینه سازمانی و ارتقاء ارتباط موثر
امید است خدمات ویژه این دپارتمان بتواند موجبات رشد و بالندگی هر چه بیشتر سازمان ها و بنگاه های صنعتی کشور عزیزمان را فراهم آورد و گامی در جهت ارتقاء هر چه بیشتر تولید صنعتی کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان باشد.

Share