خانه / دپارتمان کودک / آشنایی با دپارتمان کودک پونا

آشنایی با دپارتمان کودک پونا

دپارتمان کودک پوناامروزه خانواده ها در شرایطی زندگی می کنند که پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و فن آوری های نوین در حوزه های مختلف بوجود آمده است. اگرچه این پیشرفت ها نتایج مهم و ارزشمندی در زمینه افزایش رفاه خانواده بهمراه داشته است ، اما چالشهای فراوانی همانند فرصت محدود خانواده ها جهت پرداختن به مسائلی چون : اضطراب کودک ، ارتباطات بین فردی کودک ، اعتماد بنفس ، پرخاشگری ، وابستگی و…. و همچنین توانائیهایی چون حافظه ، دقت ، تمرکز ، خلاقیت و … را در پی داشته است. روشهای تربیتی والدین اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در نهایت بر شخصیت فرزندان در آینده دارند. به علت ناآشنایی برخی از خانواده ها با مسایل بهداشت روانی و رشد فرزندان، هر سال از میان کودکانی که وارد مدرسه می شوند، گروهی دچار دشواریهای قابل توجه رفتاری ، عاطفی، شناختی هستند. تحقیقات پیرامون آسیب های روانی کودکان نشان می دهد که بسیاری از خانواده ها از شیوه های تربیتی که منشا ترس، عدم اعتماد، احساس نارضایتی، بدبینی و اضطراب در فرزندان آنها می شود استفاده می کنند.

در همین راستا متخصصان گروه کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در جهت ارتقاء سطح دانش خانواده ها در زمینه های هوش ،دقت ،تمرکز و حافظه… وشناخت هر چه بهتر شخصیت فرزندان و ارتقاء اگاهی خانواده ها در زمینه سبک های فرزند پروری اقدام برگزاری آزمون های تخصصی روانشناسی می نماید. پس از اجرای این آزمون ها نتایج آن به صورت گزارش مکتوب طی جلسه مشاوره به والدین ارائه میگردد و پس از آگاهی والدین، اقدام به برگزاری کلاس های مرتبط به جهت برطرف کردن نقاط ضعف کودکان و ایجاد آموزش های لازم در زمینه والدین در قالب برگزاری کارگاههای فرزند پروری انجام میشود.

آشنایی با همکاران دپارتمان کودک کلینیک پونا:

۱- خانم الناز عباسی

الناز عباسیسوابق علمی ومدیریتی

نام : الناز                          نام خانوادگی : عباسی

فرزند : محمود                    متولد : ۲۵/۰۲/۱۳۶۴

شماره شناسنامه : ۵۸۹۶      صادره از: تهران

شماره همراه : ۰۹۱۲۸۴۶۲۸۸۵

پست الکترونیک : elnaz.abbasi64@gmail.com

سوابق تحصیلی :

درجه تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال اتمام
       
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن ۱۳۸۹

سوابق مدیریتی :

 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش کودک ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش نوجوانان ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش بزرگسال ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس های فرزند پروری ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس های افزایش دقت و تمرکز ویژه کودک و نوجوا ن ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر یرگزاری کلاس های مرتبط با خلاقیت کودک و نوجوان ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس های افزایش حافظه ویژه کودک و نوجوان ( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس های افزایش توانایی ذهنی ویژه کودک و نوجوان( از سال ۹۱ کلینیک مدد کاری ا جتماعی پونا )

سوابق اجرایی

 • انجام مشاوره روانشناسی در مهد همیشه بهار پاسداران (از سال ۹۱ تاکنون)
 • انجام مشاوره روانشناسی در مهد نینا ونک (از سال ۹۱ تاکنون)
 • انجام مشاوره روانشناسی در مهد کودک همیشه بهار (از سال ۹۱ تاکنون)
 • همکار اجرایی طرح سنجش دانش اموزان مدرسه امیرکبیر در رودهن سال ۹۱
 • همکار اجرایی طرح سنجش دانش آموزان مدرسه ایران من شهرک غرب سال ۹۱
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد همیشه بهار سال ۹۱ هروی
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد نینا سال ۹۱ ونک
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه فرهنگ اردیبهشت سال ۹۱ شهرک غرب
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک های جزیره کیش تحت نظارت بهزیستی سال ۹۱
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال در مهد کودک آینده سال ۹۱ اقدسیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک عاطفه سال ۹۱ صادقیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک باغ زندگی سال ۹۱ یوسف اباد
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد آب نبات چوبی سال ۹۱ سید خندان
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک قرانی یاسین سال ۹۱ تهرانپارس
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نغمه های زندگی سال ۹۱ پاسداران
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان پیش دبستانی هاتف سال ۹۱ پیروزی
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه زبان شید سال ۹۱ ولنجک
 • همکار اجرایی طرح سنجش دانش اموزان مدرسه امیرکبیر در رودهن سال ۹۲
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد همیشه بهار سال ۹۲ هروی
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه فرهنگ اردیبهشت سال ۹۲شهرک غرب
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال در مهد کودک آینده سال ۹۲ اقدسیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک عاطفه سال ۹۲ صادقیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک باغ زندگی سال ۹۲ یوسف اباد
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد آب نبات چوبی سال ۹۲ سید خندان
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک قرانی یاسین سال ۹۲تهرانپارس
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نغمه های زندگی سال ۹۲ پاسداران
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه زبان شید سال ۹۲ ولنجک
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه زبان شید سال ۹۲ ولنجک
 • همکار اجرایی طرح سنجش دانش آموزان مدرسه دخترانه بهاران سال ۹۲ قیطریه
 • همکار اجرایی کلاس افزایش دقت و تمرکز کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش حافظه کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس جرات ورزی کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش توانایی ذهنی ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس خود تنظیمی ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس فرزند پروری مهد نینا سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش دفت و تمرکز مهد همیشه بهار سال ۹۲ هروی
 • همکار اجرایی کلاس افزایش حافظه کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک همیشه بهار سال ۹۲ ونک
 • همکار اجرایی طرح سنجش دانش اموزان مدرسه امیرکبیر در رودهن سال ۹۳
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد همیشه بهار سال ۹۳ هروی
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد نینا سال ۹۳ ونک
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال خانه فرهنگ اردیبهشت سال ۹۳شهرک غرب
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال در مهد کودک آینده سال ۹۳ اقدسیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک عاطفه سال ۹۳ صادقیه
 • همکار اجرایی طرح سنجش کودکان ۳ تا ۶ سال مهد آب نبات چوبی سال ۹۳ سید خندان
 • همکار اجرایی کلاس افزایش دقت و تمرکز کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۳ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش حافظه کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۳ ونک
 • همکار اجرایی کلاس جرات ورزی کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۳ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش توانایی ذهنی ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۳ونک
 • همکار اجرایی کلاس خود تنظیمی ۳ تا ۶ سال مهد کودک نینا سال ۹۳ونک
 • همکار اجرایی کلاس فرزند پروری مهد نینا سال ۹۳ ونک
 • همکار اجرایی کلاس افزایش دفت و تمرکز مهد همیشه بهار سال ۹۳ هروی
 • همکار اجرایی کلاس افزایش حافظه کودکان ۳ تا ۶ سال مهد کودک همیشه بهار سال ۹۳ ونک

شرکت در همایشها وکنفرانسها و دوره های گذرانده :

 • شرکت در سمینار سراسری و سلامت کودکان پیش از دبستان (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

قابلیتها و علاقمندیها :

 • مشاوره در زمینه کودک
 • مشاوره در زمینه بزرگسال
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره ازدواج

۲- خانم مینا جعفر

مینا جعفرسوابق علمی ومدیریتی

نام : مینا                          نام خانوادگی : جعفر

فرزند : مسعود                    متولد : ۱۶/۰۱/۱۳۶۴

شماره شناسنامه : ۱۰۶۵      صادره از: تهران

شماره همراه : ٠٩١٢۴۴۴٩۴٠٠

پست الکترونیک : minajafar48@yahoo.com

سوابق تحصیلی :

درجه تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال اتمام
کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۹۳

سوابق مدیریتی :

 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش کودک( از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش نوجوانان ( از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش بزرگسالان ( از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس فرزند پروری ( از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس افرایش دقت و تمرکز ویژه کودک و نوجوان (از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برگزاری کلاس های مرتبط با خلاقیت کودک و نوجوان ( از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس افرایش حافظه ویژه کودک و نوجوان (از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)
 • مدیر برنامه ریزی و اجرای کلاس توانمندی ذهنی ویژه کودک و نوجوان (از سال ١٣٩١ ، کلینیک مددکاری اجتماعی پونا)

سوابق اجرایی :

 • مشاور روانشناسی مدرسه امیر کبیر از سال ٩٢
 • مشاور روانشناسی در مهد همیشه بهار سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش دانش آموزان مدرسه امیرکبیر رودهن سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش دانش آموزان مدرسه ایران شهرک غرب من سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک همیشه بهار هروی سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نینا ونک سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه فرهنگ اردیبهشت شهرک غرب  سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آینده  اقدسیه سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک عاطفه صادقیه سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک باغ زندگی یوسف آباد  سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آبنبات چوبی سیدخندان سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک قرآنی یاسین تهرانپارس سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نغمه های زندگی پاسداران سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان  در پیش دبستانی هاتف پیروزی سال ٩١
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه زبان شید ولنجک   سال ۹۱
 • همکار اجرایی طرح  سنجش دانش آموزان مدرسه امیرکبیر رودهن سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک همیشه بهار هروی سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نینا ونک سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه فرهنگ اردیبهشت شهرک غرب  سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آینده  اقدسیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک باغ زندگی یوسف آباد  سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آبنبات چوبی سیدخندان سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک قرآنی یاسین تهرانپارس سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نغمه های زندگی پاسداران سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه زبان شید ولنجک   سال ۹۲
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه زبان شید ولنجک   سال ۹۲
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان مدرسه بهاران سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس افزایش دقت و تمرکز مهد نیناسال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس افزایش حافظه مهد نینا سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس فرزند پروری مهد همیشه بهار سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش دانش آموزان مدرسه امیرکبیر رودهن سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک همیشه بهار هروی سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نینا ونک سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه فرهنگ اردیبهشت شهرک غرب  سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آینده  اقدسیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک باغ زندگی یوسف آباد  سال٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آبنبات چوبی سیدخندان سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک قرآنی یاسین تهرانپارس سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نغمه های زندگی پاسداران سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه زبان شید ولنجک   سال ۹۲
 • همکار اجرایی کلاس خلاقیت مهد عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس فرزندپروری مهد همیشه بهار سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس دقت و تمرکز مهد عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی طرح  سنجش دانش آموزان مدرسه امیرکبیر رودهن سال٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک همیشه بهار هروی سال٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک نینا ونک سال٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در خانه فرهنگ اردیبهشت شهرک غرب  سال ٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آینده  اقدسیه سال ٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک عاطفه صادقیه سال ٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان ٣-۶ سال در مهد کودک آبنبات چوبی سیدخندان سال ٩٣
 • همکار اجرایی طرح  سنجش کودکان مدرسه بهاران قیطریه سال ٩٣
 • همکار اجرایی کلاس خلاقیت مهد عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس فرزندپروری مهد همیشه بهار سال ٩٢
 • همکار اجرایی کلاس دقت و تمرکز مهد عاطفه صادقیه سال ٩٢
 • مشاور در مدرسه امیر کبیر سال ٩٢
 • مشاور در مهد همیشه بهار سال ٩٢

سوابق پژوهشی :

 • انجام پروژه تخصصی بررسی آموزش جرات ورزی و تاثیر آن بر خودکارآمدی و خودپنداره زنان سرپرست خانواده سال ٩٣

شرکت در همایشها وکنفرانسها و دوره های گذرانده :

 • شرکت در همایش کودکان آسیب پذیر و مصرف مواد برگزار شده توسط   UNODC

قابلیتها و علاقمندیها :

 • اجرای آزمون هوش وکسلر و آزمون های شخصیتی
 • مشاوره روانشناسی ( ازدواج، کودک و بزرگسال، تحصیلی و شغلی و … )
 • مسلط به کامپیوتر
 • آشنا به زبان انگلیسی
Share

درباره مدیریت وبسایت

اینجانب جواد طلسچی یکتا، مددکار اجتماعی و بنیانگذار وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران- مدیریت داخلی و پشتیبانی فنی وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی پونا افتخاری است برای بنده و امیدوارم بتوانم اقدمات مثبت و تأثیرگذاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی این سایت به انجام برسانم. سوابق کاری: طراحی، راه اندازی و مدیریت فنی ده ها پایگاه مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران. تخصص ها : مسلط به وردپرس ، برنامه نویسی سمت کلاینت با HTML5 , Css3 , Jquery , Ajax و برنامه نویسی سمت سرور با PHP MVC

پاسخ بدهید