خانه / انسان در پونا / خودشناسی در کلینیک پونا

خودشناسی در کلینیک پونا

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمه نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی!

 

خودشناسی را به مثابه شناخت از نیت و نه شناخت رفتار آورده اند.

گو اینکه رفتارهایی مشابه ، با نیت های مختلف و متفاوتی انجام می پذیرد و هرچند که دیگران از آن بی خبر باشند امّا خود خویشتن از آن مطلع و به آن آگاه می باشد و آنگاه شکاف عمیقی میان خود خویشتن و آن چیزی که با عنوان نقاب به جامعه عرضه می شود به وجود می آید که این شکاف و فاصله برای وی بسیار دردناک است . آری ، شناخت از خود نقاب ها را به کنار می اندازد و امکان مشاهده ای عمیق از خود توسط خود را مهیا می سازد. این مشاهده بسیار ترسناک و دردآور است ، امّا در پس این درد و ترس آرامشی نهفته که اگر آدمی پی به لحظه ای از آن ببرد دیگر حاضر به این ناآگاهی و عدم شناخت نیست.

خودشناسی به معنای واقعی کلمه نگاه در آیینه ای شفاف است، آیینه ای شفاف و عمیق به عمق خود خویشتن ، نگاه در این آیینه تا اعماق نیاتمان را نشان خواهد داد.

Share

درباره مدیریت وبسایت

اینجانب جواد طلسچی یکتا، مددکار اجتماعی و بنیانگذار وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران- مدیریت داخلی و پشتیبانی فنی وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی پونا افتخاری است برای بنده و امیدوارم بتوانم اقدمات مثبت و تأثیرگذاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی این سایت به انجام برسانم. سوابق کاری: طراحی، راه اندازی و مدیریت فنی ده ها پایگاه مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران. تخصص ها : مسلط به وردپرس ، برنامه نویسی سمت کلاینت با HTML5 , Css3 , Jquery , Ajax و برنامه نویسی سمت سرور با PHP MVC

پاسخ بدهید