خانه / انسان در پونا

انسان در پونا

خودشناسی در کلینیک پونا

تا در طلب گوهر کانی کانی تا در هوس لقمه نانی نانی این نکته رمز اگر بدانی دانی هر چیزی که در جستن آنی آنی!   خودشناسی را به مثابه شناخت از نیت و نه شناخت رفتار آورده اند. گو ...

متن کامل »

مدیریت منابع و کلینیک پونا

مربی و مربی گری چیست؟ هر دو واژه ی فوق یادآور فرآیندهای قادرسازی است. فرآیندهایی که کمک میکنند تا سازمان یا مراجعه کننده به پتانسیل کامل خود برسند. اکتشاف نیازها ، انگیزه ها ، تمایلات ، مهارت ها و فرآیندهای ...

متن کامل »