خانه / دپارتمان کودک

دپارتمان کودک

برگزاری طرح سنجش کودکان؛ دپارتمان کودک پونا

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا اقدام به برگزاری طرح سنجش کودکان عزیز خانواده های محترم پژوهشگاه نیرو در تاریخ ١٣٩۴/٠۶/٢٣ کرده است. امید است که خدمات این دپارتمان مورد قبول خانواده های محترم قرار گیرد. منبع: روابط ...

متن کامل »

سری جدید جلسات مشاوره و تحویل گزارش دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، پس از برگزاری آزمون های کودکان، نتیجه و تحلیل آزمون های کودکان عزیز را در قالب دفترچه ای مکتوب و در جلسه مشاوره ای یک ساعته به خانواده های عزیز ارئه خواهد ...

متن کامل »

جلسات آتی دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا با والدین

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، سری جدید جلسات خود با والدین محترم را به شرح زیر برگزار می کند: – جلسه با والدین با موضوعیت انواع کودکان و انواع والدین در مهد همیشه بهار در تاریخ ۹۴/۶/۳٫ ...

متن کامل »

اجرای سری جدید طرح سنجش کودکان در مهدهای کودک

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، سرس جدید طرح سنجش تخصصی کودکان را در مهدهای کودک به شرح زیر برگزار می کند: – اجرای طرح سنجش در مهد کودک عاطفه (صادقیه) در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ . – اجرای طرح ...

متن کامل »

شروع کلاس های دپارتمان کودک و نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا از تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ مجموعه کلاس های دقت و تمرکز، جرات ورزی و مهارت نه گفتن را در مهد کودک آبی برگزار خواهد کرد. امید است که این کلاس ها موجبات رشد و ...

متن کامل »

جلسات دپارتمان کودک و نوجوان با والدین

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در راستای ارتقاء آگاهی والدین، اقدام به برگزاری جلسات زیر با والدین گرامی کودکان می کند: – جلسه با والدین خانه زبان اقاقیا در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ با موضوع: اشتباهات رایج والدین. – ...

متن کامل »

برگزاری آزمون های تخصصی توسط دپارتمان کودک و نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در تاریخ ۹۴/۵/۱۸ در مهد کودک نیلوفر آبی اقدام به برگزاری آزمون های تخصصی از کودکان دلبند این مهد می کند.

متن کامل »

ارائه گزارش های مرتبط با سنجش کودکان

دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، پس از برگزاری آزمون های کودکان، نتیجه و تحلیل آزمون های کودکان عزیز را در قالب دفترچه ای مکتوب و در جلسه مشاوره ای یک ساعته به خانواده های عزیز ارئه خواهد ...

متن کامل »

برگزاری جلسه با والدین پیرامون موضوعات فرزندپروری در مهد های کودک

برگزاری جلسه با والدین پیرامون موضوعات فرزندپروری در مهد های کودک: دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، اقدام به برگزاری جلساتی در خصوص مسایل و دغدغه های فرزندپروری در مهدهای کودک با حضور والدین به شرح زیر میکند. ...

متن کامل »

شروع مجموعه کلاس های دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در مهدهای کودک

شروع مجموعه کلاس های دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در مهدهای کودک: دپارتمان کودک و نوجوان کلینیک مددکاری اجتماعی پونا مجموعه کلاس های خود را جهت افزایش توانمندی های کودکان به شرح زیر برگزار خواهد کرد: – ...

متن کامل »