خانه / مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

رویکرد اقتصاد خوشبختی؛ در مسیر توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

زندگی در دنیای مدرن دارای پیچیدگی های فراوانی است، بنابراین نیازهای انسان امروزی گسترده گشته است، اگر بخواهیم پاسخ نیازهای این انسان را تنها با تکیه بر روش هایی که تاکنون از آنها استفاده می کرده ایم بیابیم موفق نخواهیم ...

متن کامل »

آشنایی با دپارتمان مددکاری اجتماعی پونا

مجموعه ای از مددکاران اجتماعی مجرب پونا به تحلیل وضعیت موجود فرد و جامعه میپردازند. بر اساس این تحلیل، طرح کمکی ارائه و از آسیب های اجتماعی پیشگیری میگردد. در این بخش تحلیل های جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصادی ...

متن کامل »