خانه / مشاوره

مشاوره

خدمات مشاوره کلینیک مددکاری اجتماعی پونا

راهنمایی و مشاوره، کمک و یاری کردن به افراد است تا بتوانند با علم و آگاهی ، تصمیمات درست و بهینه گیرند. انسان ها به مثابه ی صندوق رمزند، گشودن کتاب روح بیش از هر چیز آگاهی طلب میکند. هدف ...

متن کامل »