خانه / بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

مددکاری اجتماعی و بازاریابی اجتماعی؛ قسمت دوم

در بازاریابی اجتماعی ما با سه گروه متفاوت مخاطب روبرو هستیم: ۱- اول گروهی که تمایل دارند رفتاری را تغییر یا انجام دهند. برای این گروه باید از آموزش استفاده کرد. آموزش می تواند منجر به تغییر سبک زندگی، تغییر ...

متن کامل »

یادداشت اختصاصی مدیریت کلینیک پونا | مددکاری اجتماعی و بازاریابی اجتماعی

آنقدر مددکاری اجتماعی به عنوان یک خدمت خیرخواهانه معرفی گردیده است که وقتی آن روز در جمع دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی سخنی از بازاریابی اجتماعی می کردم همه با تعجب به موضوع نگاه می کردند حال آنکه فلیپ کاتلر در ...

متن کامل »